Download Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Baca Juga

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru 
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c pada jawaban yang paling tepat !
1.Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila ... Pancasila
    a. ketiga
    b. kedua
    c. pertama
2.Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.Lambang sila pertama adalah...
    a. beringin
    b. bintang
    c. padi kapas
3. Sikap selalu bersyukuradalah salah satu contoh pengamalan sila ... Pancasila.
    a. ketiga
    b. kedua
    c. pertama
4,Ikan bernafas menggunakan ...
    a. Insang
    b. Paru-paru
    c. Trakea
5 Ikan bergerak menggunakan ...
   a. Sirip
   b. Kaki
   c. Otot
6. Untuk melengkapi bilangan yang rumpang berikut ini
1.000, 2.000, 3.000, ... , 5.000
   a. 6.000
   b. 5.000
   c. 4.000

Download Soal Selengkapnya di link berikut ini:

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru

Penelusuran lainnya:

  • download soal uas pas kelas 3 tema 1

  • download soal k13 kelas 3 tema 1

  • soal kelas 3 tema 1 subtema 2

  • soal tema 1 kelas 3 perkembangbiakan hewan dan tumbuhan

  • soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 1

  • soal uas tematik kelas 3 tema 1

  • soal tematik kelas 3 sd semester 1 kurikulum 2013

  • soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 4

  • soal uts tema 1 kelas 3 sd

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...