Widget HTML #1

Download Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru 
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c pada jawaban yang paling tepat !
1.Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila ... Pancasila
    a. ketiga
    b. kedua
    c. pertama
2.Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.Lambang sila pertama adalah...
    a. beringin
    b. bintang
    c. padi kapas
3. Sikap selalu bersyukuradalah salah satu contoh pengamalan sila ... Pancasila.
    a. ketiga
    b. kedua
    c. pertama
4,Ikan bernafas menggunakan ...
    a. Insang
    b. Paru-paru
    c. Trakea
5 Ikan bergerak menggunakan ...
   a. Sirip
   b. Kaki
   c. Otot
6. Untuk melengkapi bilangan yang rumpang berikut ini
1.000, 2.000, 3.000, ... , 5.000
   a. 6.000
   b. 5.000
   c. 4.000

Download Soal Selengkapnya di link berikut ini:

Download Soal Penilaian Harian Tema 3 Sub. 1 Kelas 3 Terbaru

Penelusuran lainnya:

  • download soal uas pas kelas 3 tema 1

  • download soal k13 kelas 3 tema 1

  • soal kelas 3 tema 1 subtema 2

  • soal tema 1 kelas 3 perkembangbiakan hewan dan tumbuhan

  • soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 1

  • soal uas tematik kelas 3 tema 1

  • soal tematik kelas 3 sd semester 1 kurikulum 2013

  • soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 4

  • soal uts tema 1 kelas 3 sd

Guru Cerdas
Guru Cerdas Sebuah situs pendidikan yang didedikasikan untuk masa depan bangsa, situs ini berisi tentang Akreditasi, Laporan Kinerja, Soal-soal, Tips Guru Cerdas, Tips Mengajar, Kabar Pendidikan